Aspen

Aspens gruppbostad är belägen i lugn miljö nära naturen i Långserud utanför Säffle. Aspen erbjuder boende till personer, som beviljats insatsen bostad med särskild service  enligt LSS. Gruppbostaden är lämplig för dig, som lever i lugnare tempo och som har stort omvårdnadsbehov.

Gruppbostaden är i ett plan och består av sex lägenheter med egen uteplats, en gemensamhetsdel samt personalutrymme. Aspen har dessutom musikunderhållning en gång i veckan, vilket är en mycket uppskattad aktivitet bland de boende.

Varje boende har en egen kontaktpersonal, som hjälper och stöttar den boende med exempelvis boka tider, personliga inköp, kontakt med god man samt att medverka vid upprättande av genomförandeplanen tillsammans med den boende. Gruppbostaden har bemanning dygnet runt.

Sidan uppdaterad den 10 januari 2020

Lämna synpunkt på sidan