Du är här: Start / Stöd & omsorg / Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Från och med den 1:a november 2007 har Värmlandstrafik AB tagit över handläggningen för färdtjänst (den särskilda kollektivtrafiken) samt riksfärdtjänst.

  • Färdtjänst är avsedd för personer som på grund av funktionshinder, har väsentliga svårigheter att förflytta  sig på egen hand eller att resa med den allmänna kollektivtrafiken.
  • Personer som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder behöver resa inom Sverige, kan ansöka om riksfärdtjänst.

23 februari 2009 beslutade Kommunfullmäktige att Säffle kommun ska delta i projektet "Användbarhetsmålet 2010".

Syftet med projektet är bland annat;

  • att det ska gälla samma regler inom länet och att det inte är olika reglemente i kommunerna
  • större frihet att resa då det inte behövs sökas riksfärdtjänst för resa inom Värmlands län
  • beställning av resa skall ske minst 2 timmar innan önskad avresa
  • den färdtjänstberättigade har möjlighet att köpa ett månadskort, Länskort+, som gäller för obegränsat antal resor med taxi, tåg och buss. Pris 1 490 kronor.
  • den tillståndsberättigade har rätt att ta med en medresenär under resan. Begränsningar av antalet medresenärer gäller ej den tillståndsberättigades barn. Med barn avses i detta sammanhang personer som ej fyllt 12 år. Medresenär betalar samma pris som den tillståndsberättigade.
  • ledsagare måste vara beviljad och ledsagarens resa är avgiftsfri. Det ankommer på den tillståndsberättigade att ordna med ledsagare. Ledsagaren måste stiga på och av på samma ställe som den tillståndsberättigade.
  •  

Sidan uppdaterad den 3 januari 2017

Lämna synpunkt på sidan