Du är här: Start / Stöd & omsorg / Familjerådgivning

Familjerådgivning

Hos familjerådgivningen kan vuxna i par, ensamstående eller familjer komma till rätta med samlevnadskriser eller konflikter via samtalsbehandling.

 Kontakten är frivillig och söks på eget initiativ. Familjerådgivningen är avskild från annan kommunal verksamhet. Inga journaler förs och familjerådgivarna arbetar under sträng sekretess.

Möjlighet finns att vara anonym.

Hur går det till?

Syftet med parsamtal är att hjälpa paret till att lyssna och tala med varandra på ett bättre sätt, lättare förstå och acceptera sig själv och den andre, finna möjligheter att lösa problem och konflikter.

Samtalen är gemensamma och fokus är parets relation. Paret/enskilde och familjerådgivaren kommer överens om en målsättning. Utgångspunkten är parets behov, bådas engagemang och varje individs rätt att fatta egna beslut. Kontakten kan fortsätta under kortare eller längre tid. Samtalen syftar till att finna konstruktiva lösningar, vare sig paret väljer att fortsätta tillsammans eller gå var för sig.

VÄLKOMMEN att kontakta oss på familjerådgivningen!

Sidan uppdaterad den 8 maj 2018

Lämna synpunkt på sidan