Du är här: Start / Stöd & omsorg / Ekonomiskt stöd / Fonder och stipendier

Fonder och stipendier

Fonderna är indelade enligt förvaltare.

Barn- och utbildningsnämnden

 Torsten Nilssons minnesfond

Ändamål:

 • Ungdomar som genom rådigt ingripande förhindrar en olycka eller dennes utbredning.
 • Ungdomar som i ett tidigt skede förhindrar skada på person eller egendom.
 • Ungdomar som genom eget föredöme tar väl vara på sina kamrater.
 • Ungdomar som åsidosatt egen bekvämlighet för hjälp till vårdbehövande.
 • Ungdomar som i skolan visar framgång i studier och tillråds fortsatt utbildning.
 • Ungdomar som utfört berömlig idrottsprestation.

Geografisk begränsning: Säffle kommun

Kontaktperson: Birgitta Grund 0533-68 16 53

Socialnämnden

Socialnämnden i Säffle kommun förvaltar ett antal fonder avsedda för personer boende på landsbygden inom kommunen.

Skriftlig ansökan innehållande uppgift om ekonomisk och social situation skickas  till: Socialnämnden, 661 80 Säffle

Sista ansökningsdag är 15 november 2018.

Kontaktperson: Sten Danielsson, tel. 0533-68 16 80 

 • EINAR KALINS FOND                                                                                          Fondens ändamål: behövande inom Svanskog församling.
 • ARVID KJELLGRENS FOND
  Fondens ändamål: behövande inom Kila församling.
 • G A ANDERSSONS FOND
  Fondens ändamål: behövande inom Svanskogs församling.
 • JULGÅVEFONDEN
  Fondens ändamål: behövande inom Svanskogs församling.
 • A E ANDERSSONS FOND
  Fondens ändamål: avkastningen skall årligen fördelas till inom Svanskogs församling boende personer i mindre goda ekonomiska omständigheter.
 • STIFTELSEN FR MOHNS OCH CAROLINE MOHNS DONATION
  Fondens ändamål: behövande inom Värmlandsbro församling.
 • KARL OCH ELIN WESTERHOLMS FOND
  Fondens ändamål: behövande i Tveta församling.
 • BR NOREUS FOND
  Fondens ändamål: behövande i Tveta församling.
 • JAN JOHANNESSON I GUTERUDS FOND
  Fondens ändamål: behövande i Långseruds församling

Sidan uppdaterad den 16 oktober 2019

Lämna synpunkt på sidan