Du är här: Start / Stöd & omsorg / Ekonomiskt stöd

Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd

Om du skulle få ekonomiska svårigheter kan du få hjälp inom socialtjänsten att komma till rätta med dina problem.

Enligt socialtjänstlagen har du rätt till ekonomiskt bistånd om du inte kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt. Socialsekreterarna i ekonomigruppen kan ge dig råd i ekonomiska och sociala frågor.

Enligt Socialnämndens mål ska socialtjänstens arbete inriktas på att hjälpa den enskilde ut ur bidragsberoendet genom att stärka den egna förmågan till försörjning. Man är själv skyldig att bidra till sin egen försörjning. Om man är arbetslös ska man vara inskriven på arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Sjukdom ska styrkas med läkarintyg. Man ska söka de bidrag som går, till exempel bostadsbidrag.

Vart vänder jag mig?

Har du ekonomiska problem och vill söka ekonomiskt bistånd/ försörjningsstöd ringer du vår reception på telefon 0533-68 16 77. Du får då veta vilken socialsekreterare du ska vända dig till.

Socialsekreterarna har telefontid helgfria vardagar mellan klockan 08.30-09.30. Vill du ansöka om försörjningsstöd får du ansökningshandlingar hemsända och en tid för personligt besök.

Vad krävs för att ha rätt till bistånd?

För att ha rätt till försörjningsstöd måste du själv aktivt göra vad du kan för att bidra till din försörjning. Detta innebär bland annat att om du är arbetslös måste du vara anmäld på arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Är du föräldraledig måste du i första hand ta ut föräldrapenning och andra bidrag. Är du sjuk och inte kan arbeta måste du ha ett läkarintyg som styrker detta och vara sjukanmäld på Försäkringskassan. Om du deltar i kommunens introduktionsprogram för nyanlända flyktingar eller deltar i en kompetenshöjande verksamhet enligt socialtjänstlagen ska du medverka i programmet enligt den överenskommelse som du gjort med din handläggare.

En ekonomisk utredning kring dina inkomster och tillgångar görs alltid. Vi går också igenom dina möjligheter att själv kunna försörja dig. Att söka försörjningsstöd innebär både rättigheter och skyldigheter.

Du och din socialsekreterare resonerar igenom dina problem och försöker komma överens om vilket stöd just du behöver för att lösa dem. Tillsammans gör vi också en plan för hur du ska nå dina mål.

Provberäkning för försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd

Privatekonomi på Konsumentverkets hemsida

Vi har tystnadsplikt

All personal som jobbar vid Individ- och familjeomsorgen har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga. Sekretessen gäller även mot andra mydigheter, såvida du inte lämnat samtycke till kontakt.

Sidan uppdaterad den 13 mars 2019

Lämna synpunkt på sidan