Du är här: Start / Stöd & omsorg / Dödsboanmälan

Dödsboanmälan

Att tänka på inför en begravning.

En anhörig har avlidit och du ska beställa en begravning

Innan du väljer begravning finns det ett par praktiska punkter kring ekonomin som vi vill informera om. Det är viktigt att du tar reda på vilka tillgångar som finns i dödsboet innan du tar ställning till olika begravningsalternativ. Följande är exempel på tillgångar som kan finnas i ett dödsbo: Fastighet, mark, bohag, bil, båt, motorcykel, husvagn, skoter, obligationer, aktier eller andra värdepapper, försäkringar som avtals-, gruppliv-, privat- eller begravningsförsäkring, saldo på bankkonto och betalkort, överskjutande skatt.

Viktigt att tänka på vid ett dödsfall

Kontakta banken för att spärra bankkonton. Kom ihåg att även stoppa eventuella autogirobetalningar. Betala inga räkningar innan bouppteckning/dödsboanmälan är gjord! Observera att de tillgångar som finns i dödsboet i första hand ska gå till begravningskostnader.

Bouppteckning/dödsboanmälan

En bouppteckning ska göras inom tre månader från dödsfallet. I vissa fall görs istället en dödsboanmälan. Ett sådant fall är om den avlidnes tillgångar inte överstiger begravningskostnaden och om den avlidne saknar fast egendom/tomträtt även om den avlidne endast varit delägare.

Dödsboanmälan görs till Socialförvaltningens konsument och skuldrådgivare som nås på tfn 0533-68 15 10 under torsdagar och fredagar, samt onsdagar i jämn vecka.

Handlingar som behövs för handläggning av dödsboanmälan

- Räkning från begravningsbyrån samt övriga räkningar som beror själva begravningen

- Dödsfallsintyget, som begärs av skatteverket

- Uppgifter om samtliga banktillgodohavanden, utdrag från personkonto, senaste pensionsavi eller lönebesked samt uppgift på eventuella kostnader dödsdagen.

- Uppgift om eventuella livförsäkringar hos försäkringsbolag eller fackförening etc.

- Uppgift från skattemyndighet om eventuell återbäring av skatt är att vänta.

- Senaste deklarationen

- Uppgift om det finns värdeföremål i form av smycken, antika möbler etc.

- Intyg från samtliga dödsbodelägare om att de är överens om att dödsboanmälan skall upprättas. (blankett finns hos handläggare)

- Aktuella namn och adresser på samtliga dödsbodelägare (så långt det är möjligt) samt telefonnummer.

Hjälp till begravningen?

Om dödsboets tillgångar inte räcker till begravningskostnaderna kan dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialförvaltningen till skäliga kostnader. Högsta belopp som kan utgå är 50 % av ett prisbasbelopp. Summan är beräknad att täcka kostnader så som dödsannons, transport, kista, kistdekoration, begravningsakten, gravsten, extra kostnad för om personen inte varit medlem i Svenska Kyrkan med mera. Nödvändiga transportkostnader (exempelvis när någon avlider på annan ort eller i sitt hem) beviljas utöver schablon om kostnaden är skälig utifrån avstånd och tidpunkt.

För mer information eller ansökan kontakta socialkontorets reception.

Kontakt

Besöksadress:
Industrigatan 10
Säffle
Telefon: 053368 10 00 vxl, 68 16 77 rec.
Fax: 0533-412 51
social@saffle.se

Postadress:
Socialkontor
661 80 Säffle

Sidan uppdaterad den 12 februari 2016

Lämna synpunkt på sidan