Du är här: Start / Stöd & omsorg / Barn och ungdom / Barn som far illa

Barn som far illa

Anmäl när någon far illa

Du kan kontakta socialtjänsten om du har en oro för att ett barn far illa och kasnke behöver en insats från socialtjänsten. 

Personal på bland annat skolor och barna- och mödravårdscentraler är skyldiga enligt lag att anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om barn som kan behöva särskilt skydd eller stöd.

Alla människor bör anmäla till socialtjänsten om man känner till något barn som behandlas på ett sådant sätt att det behöver socialtjänstens stöd eller skydd. Anmälan sker till socialkontoret.

Efter kontorstid hänvisas akuta ärenden till socialkontorets
jourtelefon 070- 692 31 39.

Sidan uppdaterad den 18 augusti 2015

Lämna synpunkt på sidan