Du är här: Start / Stöd & omsorg / Barn och ungdom / Adoption

Adoption

De formella kraven för att få ta emot adoptivbarn är att de/den sökande fyllt 25 år och att de blivande föräldrarna är gifta med varandra eller har ingått partnerskap. Även ensamstående kan få adoptera barn.

När du skickat in din ansökan till familjerätten får du delta i en obligatorisk föräldrautbildning. Efter utbildningen görs en hemutredning som blir ett underlag för socialnämndens beslut om medgivande till adoption.

Sidan uppdaterad den 6 februari 2012

Lämna synpunkt på sidan