Du är här: Start / Stöd & omsorg / Anhörigstöd / Program våren 2020

Program program våren 2020

Tar Du hand om någon som behöver Din hjälp? Då är Du anhörig. Kommunens anhörigstöd är till för Dig som vårdar eller hjälper en yngre eller äldre närstående med långvarig sjukdom, funktionsnedsättning, beroende eller missbruk. Din närstående kan vara till exempel familjemedlem, släkt, vän, kollega eller granne. 

Du som anhörig är välkommen att delta i anhörigstödets aktiviteter, vissa av aktiviteterna är riktade till alla anhöriga, vissa av dem är till för en speciell målgrupp. Vissa av aktiviteterna kräver föranmälan! De flesta aktiviteterna är kostnadsfria om inte annat anges. Du ordnar själv med transport till och från aktiviteterna.

Har Du frågor om programmet eller anhörigstöd i övrigt är Du välkommen att kontakta kommunens anhörigkonsulent 0533-68 12 96.

 

Programmet hittar du till höger på sidan

 

Visningsrum –  Hamngatan 3 (Kajutan, Kaptensgården)

För att boka besök i visningsrummet, kontakta kommunens anhörigkonsulent
0533-68 12 96.

Studiecirkel - När jag inte längre är med

 

Välkomna!

Sidan uppdaterad den 19 december 2019

Lämna synpunkt på sidan