Du är här: Start / Stöd & omsorg / Anhörigstöd / Kostnadsfri avlösning 10 timmar

Kostnadsfri avlösning 10 timmar

Kommunen erbjuder avlösning för att göra det möjligt för anhöriga att få avkoppling och genomföra egna aktiviteter. Närstående, det vill säga den som den anhörige vårdar, kan ansöka om 10 timmar kostnadsfri avlösning per månad. Avlösningen sker genom att hemtjänstpersonal kommer hem till den närstående alternativt att den närstående vistas på en dagverksamhet i kommunen.

Insatsen ansöker Du som närstående om hos kommunens biståndsbedömare.
Insatsen utförs efter den individuelles behov enligt riktlinjer som är tagna i socialnämnden, se broschyr.

Sidan uppdaterad den 4 september 2019

Lämna synpunkt på sidan