Du är här: Start / Stöd & omsorg / Anhörigstöd / En Bra Plats, anhörigstöd via internet

En Bra Plats, anhörigstöd via internet

En Bra Plats är ett webbaserat anhörigstöd som enkelt uttryckt kan sägas fungera som facebook för anhöriga. I En Bra Plats är du som anhörig anonym och har möjlighet att träffa andra som är i samma situation. Här bildar anhöriga samtalsgrupper där liknande upplevelser av förlust, frustation, hopp och förtvivlan diskuteras. Som anhörig kan du då ta del av andras värdefulla erfarenheter, få råd och stöd samt få information från kommun/landsting. En Bra Plats är alltid öppet vilket betyder att du som anhörig själv bestämmer när du vill ta del av stödet. En Bra Plats hemsida uppdateras varje vecka och innehåller bl.a. tips om föreläsningar, aktuell litteratur och nyheter som du kan ha nytta av som anhörig.

En Bra Plats är en tjänst med fokus på säkerhet, är användarvänligt och utvecklas efter behov. En Bra Plats är kostnadsfritt för användaren och du får en kontaktperson du kan vända dig till. En Bra Plats är en tjänst som drar nytta av att internet är en naturlig del av människors vardag och är även anpassat för mobiltelefon.

För att få tillgång till En Bra Plats måste du som anhörig få inloggning av någon av de kontaktpersoner som utsetts. Kontaktpersonerna finns inom skola, individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen och landstinget/praktikertjänst.

För närmare information se http://www.enbraplats.se eller kontakta Vibeke Sjögren, tel. 0533-68 39 62

Sidan uppdaterad den 9 februari 2018

Lämna synpunkt på sidan