Du är här: Start / Stöd&omsorg / Anhörigstöd

Anhörigstöd

Anhörigstöd är olika insatser som syftar till att underlätta för den anhörige. Insatserna kan vara biståndsbedömda eller ges som service.

I vårt samhälle finns det många som på olika sätt hjälper och stödjer en annan person i dennes vardag. Anledningen till detta kan vara att personen på grund av sjukdom, fysiskt eller psykiskt funktionshinder eller hög ålder inte klarar vardagen på egen hand. Ofta är det en anhörig som hjälper någon inom familje- eller släktkretsen. Men det kan också vara en nära vän, granne eller arbetskamrat som finns till hands. Många anhöriga växer successivt in i en omsorgsroll och tar på sig alltmer ansvar. Det är inte alltid ett genomtänkt val från början. Det är viktigt att anhörigas insatser grundas på frivillighet och att det erbjuds ett anhörigstöd som är individuellt. 

Syftet med att stödja anhöriga är framför allt att minska deras fysiska och psykiska belastning. Den anhöriga kan genom stöd få en förbättrad livssituation samtidigt som risken för ohälsa kan minskas. Erkännande, respekt och delaktighet är viktiga detaljer i ett fungerande anhörigstöd. Svårigheten är att nå alla då många vårdar i det tysta, mörkertalet är stort.

Program Hösten 2017

Klicka på länkarna för att läsa mer!

 

10 okt Drop in fika 15.30-17.30

14 okt Mötesdag i Forshaga 9.00-16.30

26 okt Må bra kväll 18.00-20.00 Pausgympa

7 nov Må bra kväll 18.00-20.00 Avslappning

14 nov Drop in fika 15.30-17.30

28 nov Må bra kväll 18.00-20.00 Boktips

12 dec Drop in fika 15.30-17.30

 

Välkomna!

Sidan uppdaterad den 12 september 2017

Lämna synpunkt på sidan