Du är här: Start / Stöd&omsorg / Anhörigstöd

Anhörigstöd

Anhörigstöd är olika insatser som syftar till att underlätta för den anhörige. Insatserna kan vara biståndsbedömda eller ges som service.

I vårt samhälle finns det många som på olika sätt hjälper och stödjer en annan person i dennes vardag. Anledningen till detta kan vara att personen på grund av sjukdom, fysiskt eller psykiskt funktionshinder eller hög ålder inte klarar vardagen på egen hand. Ofta är det en anhörig som hjälper någon inom familje- eller släktkretsen. Men det kan också vara en nära vän, granne eller arbetskamrat som finns till hands. Många anhöriga växer successivt in i en omsorgsroll och tar på sig alltmer ansvar. Det är inte alltid ett genomtänkt val från början. Det är viktigt att anhörigas insatser grundas på frivillighet och att det erbjuds ett anhörigstöd som är individuellt. 

Syftet med att stödja anhöriga är framför allt att minska deras fysiska och psykiska belastning. Den anhöriga kan genom stöd få en förbättrad livssituation samtidigt som risken för ohälsa kan minskas. Erkännande, respekt och delaktighet är viktiga detaljer i ett fungerande anhörigstöd. Svårigheten är att nå alla då många vårdar i det tysta, mörkertalet är stort.

Program Våren 2018

Klicka på länkarna för mer information.

 

16 jan Drop in fika 15.30-17.30 Säffle

23 jan Anhörigkväll 18.00-20.00 Matprat

6 feb Drop in fika 15.30-17.30 Säffle

13 feb Drop in fika 10.00-12.00 Värmlandsbro

14 feb Drop in fika 10.00-12.00 Svanskog

20 feb Anhörigkväll 18.00-20.00 Sittyoga

6 mars Informationsträff 10.00-12.00 Överförmyndarenheten

13 mars Drop in fika 14.00-16.00 Värmlands Nysäter

20 mars Anhörigkväll 18.00-20.00 Kulturladan

27 mars Drop in fika 15.30-17.30 Säffle

17 april Drop in fika 10.00-12.00 Värmlandsbro

24 april Anhörigkväll 18.00-20.00 Stadsvandring

26 april Drop in fika 10.00-12.00 Svanskog

8 maj Informationsträff 10.00-12.00 Biståndsenheten

22 maj Drop in fika 14.00-16.00 Värmlands Nysäter

29 maj Anhörigkväll 17.00-20.00 Vandring och grill

12 juni Drop in fika 15.30-17.30 Säffle

 

Välkomna!

Sidan uppdaterad den 9 februari 2018

Lämna synpunkt på sidan