Du är här: Start / Stöd & omsorg / Äldreomsorg / Hjälp i hemmet / Valfrihet inom hemtjänsten

Valfrihet inom hemtjänsten

Från och med 1 januari 2009 gäller Lagen om valfrihetssystem - LOV. Säffle kommun inför valfrihetssystemet under våren 2010.

Lagen avser att öka valfriheten i hemvården genom att främja en mångfald av utförare vilket ökar den enskildes valmöjligheter. Kommunen kommer fortsättningsvis att vara huvudman för verksamheten och den kommunala hemtjänsten kommer att finnas kvar som ett alternativ.

Vad innebär det för brukaren?

Den enskilde brukaren ges genom lagen rätt att välja vem som ska utföra den insats som kommunen har beslutat att brukaren har rätt till inom hemtjänst och delegerad hälso- och sjukvård.

Brukaren kan endast välja mellan de företag som Säffle kommun godkänt och tecknat kontrakt med.

Den enskilda brukaren kommer även fortsättningsvis att betala till kommunen för hemtjänsten. Valfriheten gäller endast mellan klockan 07.00 - 22.00. Insatser på natten kommer kommunens personal liksom i dag att ha ansvaret för.

En skillnad är att ett företag kan erbjuda tilläggstjänster mot särskild betalning. Kommunens hemtjänst får bara utföra sådant som biståndsbedömaren har godkänt.

Här finner du blanketten:

Val av utförare av hemtjänst/delegerad hemsjukvård inom valfrihetssystem enligt LOV

Vilka företag har kommunen avtal med?

Information om valbara utförare i Säffle kommun.

Hur blir man leverantör inom hemvård i Säffle kommun?

Den som vill erbjuda hemvård i hemmet i Säffle kommun enligt LOV måste ansöka om detta hos kommunen. För att komma i fråga måste företaget/organisationen uppfylla alla de kriterier som ställs i förfrågningsunderlaget. Det är Socialnämnden som avgör om ett företag godkänns som utförare av hemvård i Säffle kommun.

Fast pris för företagen

Det är Säffle kommun som beslutar vilken ersättning företagen får per hemtjänsttimme. Valfrihetssystem enligt LOV bygger på att det inte är någon priskonkurrens mellan olika leverantörer. Det är samma villkor för alla utförare.

Sidan uppdaterad den 20 september 2018

Lämna synpunkt på sidan