Du är här: Start / Stöd&omsorg / Äldreomsorg / Vård i hemmet / Hemsjukvård

Hemsjukvård

Kommunen ansvarar för de hälso- och sjukvårdsinsatser som är planerade och inte kräver dagliga läkarinsatser. Det är sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar med hemsjukvård i de enskilda boendena. Sjuksköterskorna planerar, utför och följer upp sjukvården för den enskilde. De handleder och utbildar också övrig personal så att hög säkerhet uppnås i sjukvårdsarbetet.

Kommunen kan också erbjuda hjälp med rehabilitering.

Sidan uppdaterad den 10 april 2012

Lämna synpunkt på sidan