Du är här: Start / Stöd & omsorg / Äldreomsorg / Hjälp i hemmet

Hjälp i hemmet

Hemtjänst

Hemtjänst ska vara ett stöd för dig i din vardag för att du ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Det kan handla om allt från hjälp med enklare sysslor någon dag i veckan till hjälp med det mesta flera gånger per dygn, dygnets alla timmar året om. För att ansöka om hemtjänst kontaktar du kommunens biståndsbedömare som gör en individuell behovsbedömning, vilket innebär att hjälpen som ges beror på vad just du behöver stöd med och inte klarar av att utföra självständigt.

Hemtjänst omfattar både serviceinsatser och personlig omvårdnad.

  • Serviceinsatser

Med serviceinsatser avses stöd med praktiska saker som till exempel att städa bostaden, sköta hushållsarbete, bereda måltider eller att handla.

  • Omvårdnad

Hemtjänsten kan även hjälpa dig med personlig omvårdnad, exempelvis hjälpa dig att klä på dig, att duscha, ledsagning eller stödja dig så att du har möjlighet att engagera dig i socialt liv utanför familjen. En del av hemtjänstens uppdrag är att skapa trygghet exempelvis genom tillsynsbesök eller med hjälp av olika tekniska lösningar som till exempel trygghetslarm eller trygghetskamera.

Behöver du sjukvårdande åtgärder i hemmet så kan du i vissa fall få hjälp med detta genom hemsjukvården . I Säffle kommun utförs hemsjukvården av samma personal som utför hemtjänst samt av kommunsjuksköterskor.

I Säffle kommun finns även fysioterapeuter och arbetsterapeuter som bland annat bedömer behov av olika hjälpmedel för att underlätta i vardagen.

I hemtjänst ingår också att avlösa anhörigvårdare.

När du beviljats hemtjänst är nästa steg att få det att fungera i praktiken på ett sätt som du trivs med och som bidrar till att du känner dig trygg och bekväm med hur personalen ger stödet. Det är du som tillsammans med hemtjänstpersonalen bestämmer hur de beviljade insatserna ska utformas i din vardag. Du får en egen kontaktman som bland annat har till uppgift att tillsammans med dig diskutera igenom utförandet av insatserna. Detta dokumenteras i en genomförandeplan som kommer att finnas i en pärm hemma hos dig.

Nyckel till bostaden:

För att hemtjänsten ska kunna utföra sina uppgifter behöver personalen kunna låsa upp din dörr, om du själv inte kan öppna dörren. I Säffle kommun har vi nyckelfri hemtjänst, vilket innebär att det installeras ett låsvred på din dörr så att hemtjänsten kan öppna dörren med mobiltelefonen. Låsvredet gör ingen åverkan i din dörr och du öppnar själv med din nyckel som vanligt.

Har du trygghetslarm så monteras det ett låsvred även om du i vanliga fall kan öppna din dörr själv för att säkerställa att personalen vid ett larm kan ta sig in i bostaden.

Du ska lämna en nyckel som säkerhet i samband med installation av låsvred. Du får ett kvitto på att du lämnat ut en nyckel.

Om det inte är möjligt att montera ett låsvred på din dörr ska du lämna ut nyckel till larmansvarig (vid trygghetslarm) samt till hemtjänstens dagpersonal och nattpatrull. Detta gäller också om det inte finns låsvred på porten, om du bor i flerfamiljshus.

Hantering av kontanter

Hemtjänstpersonal ska inte handha kontanter, utan kundkort för aktuell matbutik rekommenderas. Du ska inte lämna ut kort som är kopplad till ditt inkomstkonto. Hemtjänstpersonalen får inte ta ut pengar åt dig på en bankomat.

Sidan uppdaterad den 12 april 2019

Lämna synpunkt på sidan