Du är här: Start / Stöd&omsorg / Äldreomsorg / Vård i hemmet

Vård i hemmet

Du som har behov av hjälp i din vardag kan bl.a. ansöka om följande insatser:

Hemtjänst

Genom ålder eller något funktionshinder kan dina förutsättningar förändras så att du behöver hjälp av hemtjänsten för att klara det dagliga livet. Det går inte att säga exakt vad hemtjänsten kan hjälpa till med och vad de inte utför. Det vill säga, hjälpen som ges beror på vad just du behöver och på vad du inte kan utföra själv. Den hjälp som kommunens hemtjänst kan ge dig grundas på socialtjänstlagen som ger dig rätt att söka hjälp med t.ex. personlig omvårdnad.

Besök på vårdcentral, läkare, tandläkare

Hjälp till vårdcentral, läkare eller tandläkare kan oftast tillgodoses med
patientresa och kringservice. Inom Centralsjukhuset i Karlstad och Arvika sjukhus kan transportpersonal (sjukhusets personal) följa till respektive avdelning eller mottagning.

Kommunen kan via biståndsbeslut tillhandahålla medföljare, för dig som
behöver hjälp utöver den ordinära servicen, då närstående inte har möjlighet
att ställa upp. Ansökan om medföljare från hemtjänsten görs till kommunens
biståndsenhet.

Trygghetslarm

 • Trygghetslarm kopplas via din fasta telefon och besvaras av kommunens
  hemtjänstpersonal i det område där Du bor.

 • Vid installation av larm krävs att Du lämnar två nycklar till din bostad.
  Nycklarna förvaras i låst nyckelskåp på larmcentral och grupplokal.
  Nyckelkvittens lämnas i samband med mottagande av nycklarna.

Korttidsvistelse

Beslut om korttidsvistelse kan grunda sig på:

 • närståendes behov av avlastning,
 • behov av att stärka de egna resurserna för att bättre klara sig hemma eller
 • annan orsak, där Du tillfälligt inte får Dina behov tillgodosedda genom
  insatser i hemmet.

Dagverksamhet

Kommunen har under vardagar dagverksamhet på Kaptensgården och
Björkbacken samt vissa dagar på Svanen och Lindbacken.
En särskild dagverksamhet finns för personer med en demensdiagnos.

Dagverksamhet har två inriktningar. Dels som träffpunkt, vilken är en öppen verksamhet. Inget biståndsbeslut krävs för träffpunkten. Dels som målstyrd dagverksamhet, vilket kräver ett biståndsbeslut. Beslutet om dagverksamhet kan grunda sig på behov av rehabiliterande åtgärder, närståendes behov av avlastning eller behov av social gemenskap.

Övrigt

Kommunen tillhandahåller även insatser i form av hemsjukvård,
hemrehabilitering samt hjälpmedel.

Sidan uppdaterad den 18 maj 2016

Lämna synpunkt på sidan