Du är här: Start / Stöd & omsorg / Äldreomsorg / Trygghetslarm

Trygghetslarm

Trygghetslarm i eget boende skall ses som en extra trygghet och en försäkran om att du kan få hjälp om något händer dig.

Trygghetslarmet är kopplat via en larmcentral till hemtjänstens personal. När du larmar får du direktkontakt med hemtjänstpersonal som svarar på och åtgärdar ditt behov av hjälp alla tider på dygnet.

Ansökan om trygghetslarm görs via ansökan om trygghetslarm enligt socialtjänstlagen, som fylls i och skickas till biståndsenheten i Säffle kommun. Ansökningsblankett kan också erhålls från biståndsenheten.

När du har fått trygghetslarm beviljat, skall du lämna två nycklar till bostaden och ev. två nycklar till porten, till den personal som kommer och installerar ditt trygghetslarm. Nycklarna används för att personalen skall komma in hos dig då du larmar. Du får ett kvitto på att du lämnat ifrån dig nycklar. Alla nycklar förvaras i låst nyckelskåp på larmcentral och grupplokal. Du får även skriva på ett avtal - abonnemang av trygghetslarm.

Det är viktigt att du kontaktar ditt försäkringsbolag för att inhämta information om att din hemförsäkring gäller, då nycklar till bostaden är utlämnade.

Larmet består av två delar, en huvuddel som skall placeras under eller bredvid din fasta telefon samt en larmknapp som du bär på dig, antingen runt halsen eller runt armen. Det är viktigt att trygghetslarmet placeras i rum där du oftast vistas, så att personalen kan kommunicera med dig via trygghetslarmets högtalare. Du larmar genom att trycka på den bärbara larmknappen eller den röda knappen på trygghetslarmets huvuddel. När hemtjänstpersonalen svarar kan du tala med dem via trygghetslarmets högtalare. Om personalen inte får kontakt med dig, åker de hem till dig för att ta reda på hur du mår.

Avgift debiteras enligt taxa, fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften omfattas av den s.k. "Maxtaxan" inom äldreomsorgen. Varje gång trygghetslarmet aktiveras, t.ex. när du larmar eller provlarmar, noteras det på telefonräkningen.

Installationsavgift debiteras när trygghetslarmet har installerats eller om brukaren tackar nej till trygghetslarm när personal kommer till brukaren för att installera trygghetslarmet.

Om trygghetslarmet inte fungerar ska felanmälan göras på telefon 0533-68 18 94. Om felet inte beror på brukarens hantering utan på t.ex. åsknedslag så debiteras ingen avgift fr.o.m. 4:e arbetsdagen, efter det att felet rapporterats till kommunen, och tills larmet är i funktion igen.

 

 Viktigt att tänka på:

  • Provlarma en gång per månad.
  • Larmfunktionen säkerställs enbart inne i bostaden.
  • Vid strömavbrott fungerar trygghetslarmet upp till fem dygn (inbyggt batteri). Om telefonen är ur funktion, fungerar inte trygghetslarmet.
  • Bärbara telefoner i bostaden kan störa trygghetslarmet. Om basenheten för en bärbar telefon placeras intill trygghetslarmets huvuddel kan den slås ut och larmsignalen når inte larmmottagaren.
  • Om man byter telefonabonnemang till IP-telefoni som går via bredband eller annan teleoperatör, kan det innebär att trygghetslarmen inte fungerar med tillräcklig säkerhet. 
  • Viktigt att provlarma trygghetslarmet vid byte av leverantör och teknik, för att säkerställa tryggheten.
  • När du flyttar inom kommunen; Meddela biståndsenheten den nya adressen samt att du måste byta ut nycklar på larmcentralen och i hemtjänstgruppen.
  • Alla larmdelar lämnas tillbaka till larmcentralen och samtidigt kvitteras inlämnad nyckel ut. Kontakta även hemtjänstgruppen för att kvittera ut nyckel. Avgiften för larmet debiteras till dess att larmet är återlämnat.

Vill du ha ytterligare information kan du vända dig till biståndsenheten på Säffle kommun, tfn. 0533-68 10 00 vx.

Sidan uppdaterad den 25 maj 2018

Lämna synpunkt på sidan