Du är här: Start / Stöd & omsorg / Äldreomsorg / Hjälpmedel

Hjälpmedel

Säffle kommun ansvarar för merparten av personliga hjälpmedel för vuxna. Hjälpmedlen är oftast en del i rehabiliteringen och innebär för många att man kan leva ett mer självständigt liv.

Vem kan få hjälpmedel?

För att få rätt sorts hjälpmedel görs alltid en individuell bedömning. I Säffle kommun är det vanligast att en arbetsterapeut eller fysioterapeut gör denna bedömning men även sjuksköterskan förskriver hjälpmedel. Vid behov av ett hjälpmedel tag då kontakt med någon av Säffle kommuns arbetsterapeuter eller sjukgymnaster.

Hjälpmedelsnämnden i Värmland

Landstinget i Värmland är även ansvariga för vissa hjälpmedel och sedan 2004 samverkar landstinget och kommunerna i Värmland i en gemensam nämnd. Nämnden beslutar vilka hjälpmedel som kan förskrivas oavsett var man bor.

Mer information om policy, styrdokument och riktlinjer avseende hjälpmedel finns att läsa på Landstinget i Värmlands webbsida, www.liv.se.

Hjälpmedelsförråd och teknisk service

Säffle kommun har ett hjälpmedelsförråd som finns i hus 5 Sundsgatan 1.  En hjälpmedelstekniker är ansvarig för service av de hjälpmedel som kommunen ansvarar för.

Teknisk beredskap för hjälpmedel

Om hjälpmedlet exempelvis säng, personlyft eller elektrisk rullstol inte fungerar under helger finns möjlighet att få hjälp av en tekniker som finns i beredskap för hela Värmland.  Hämta mer information på Landstinget i Värmlands webbsida, www.liv.se.

Sidan uppdaterad den 16 november 2018

Lämna synpunkt på sidan