Du är här: Start / Stöd & omsorg / Äldreomsorg / Boende

Boende för äldre

Säffle kommun erbjuder två typer av boende för äldre, särskilt boende och trygghetsboende.

Särskilt boende

När man upplever att man inte klarar av att bo kvar i den egna bostaden, kan man göra en ansökan till biståndsenheten som utreder och beslutar om särskilt boende. 

Med särskilda boendeformer menas de äldreboenden som kommunen ansvarar för. Kommunen har även ansvar för hälso- och sjukvården samt för rehabilitering i dessa boendeformer.

Trygghetsboende

Trygghetsboendet Enegården i Nysäter.

Trygghetsboende är till för personer som fyllt 70 år och som känner sig otrygga eller socialt isolerade i sitt nuvarande boende. Det räcker också om en av personerna i ett parförhållande fyllt 70 år för att få bo på trygghetsboende. Det behövs inget biståndsbeslut för att få en trygghetsbostad. Om hemtjänstinsatser behövs ska sådana insatser ansökas om på vanligt sätt.

På trygghetsboendet ska det finnas tillgång till en gemensamhetslokal, trygghetslarm. En trygghetsvärdinna finns tillgänglig några dagar i veckan med uppgift att initiera gemensamma aktiviteter. 

Här finner du blankett för intresseanmälan av trygghetsboende i Säffle kommun.

 

Boendeenheter i Säffle kommun

Trygghetsboende:

 • Trygghetsboende Björkbacksgatan 2C i Säffle
  Björkbacksgatan 2C
  661 42 Säffle
  Tel. 0533-68 18 91
 • Trygghetsboende Bryngelsväg 24 i Nysäter
  Bryngels väg 24
  661 95 Värmlands Nysäter
  Tel. 0533-68 18 91

Särskilt boende

 • Björkbacken
  Björkbacksgatan 2
  661 42 Säffle
  Tfn. 0533-68 18 50
 • Kaptensgården
  Hamngatan 3
  661 30 Säffle
  Tfn. 0533-68 18 67
 • Svanen
  Carl Ugglas gata 27
  662 50 Svanskog
  Tfn. 0533-68 13 16
 • Lindbacken - drivs på entreprenad av Vardaga Äldreomsorg
  Sundsgatan 11
  661 40 Säffle
  Tfn. 0533 - 68 18 55

Sidan uppdaterad den 14 februari 2019

Lämna synpunkt på sidan