Du är här: Start / Stöd & omsorg / Äldreomsorg / Ansöka om insatser

Ansöka om insatser

Biståndsenheten handlägger ansökningar om insatser inom äldre- och handikappomsorgen enligt Socialtjänstlagen.

Alla insatser inom kommunens äldre- och handikappomsorg inleds med att du
gör en ansökan till kommunens biståndsenhet. Ansökan kan göras skriftligt eller muntligt. När du har gjort en ansökan genomförs en utredning av biståndsbedömaren. Utredningen utgör beslutsunderlaget för bedömning av ditt behov och vilka insatser som kan bli aktuella. Beslutet är skriftligt och skickas till dig som har ansökt. Om beslutet innebär ett avslag, tar alltid biståndsbedömaren en personlig kontakt med dig, innan det skriftliga beslutet skickas.

Tiden det tar att handlägga ett ärende kan variera beroende av ärendets art. Utifrån vilken insats du beviljas kan det ta några dagar upp till tre månader innan insatsen verkställs.

Mer information om hemtjänst

 

Mer information om trygghetslarm 

Blankett ansökan om trygghetslarm (PDF, 52 kB)

 

 Mer information om korttidsenhet

 

 Mer information om särskilt boende

 Blankett för ansökan om särskilt boende (PDF, 57 kB)

 

Om du vill överklaga

Har du fått ett avslagsbeslut har du möjlighet att överklaga beslutet hos förvaltningsdomstolen. Om Du vill överklaga beslutet skall detta göras inom 3 veckor från den dag då du fick del av beslutet. Du kan få hjälp med detta av kommunens biståndsbedömare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad den 12 april 2019

Lämna synpunkt på sidan