Du är här: Start / Stöd & omsorg / Äldreomsorg

Äldreomsorg

Äldreomsorgen tillhandahåller vård, stöd, service, avlastning och rehabilitering för att människor skall ges möjlighet att leva ett värdigt liv.

Särskilda boendeformer finns dessutom på olika platser i kommunen, som ett alternativ till eget boende.

Hälso- och sjukvårdsinsatser skall finnas tillgängliga när de behövs.

Se och jämför vård och omsorg om äldre:

Äldreguiden är en webbplats på Socialstyrelsen där man kan jämföra äldreboenden och äldreomsorg i Sverige. Den riktar sig främst till närstående och äldre som kommer i kontakt med äldreomsorgen.

Starta äldreguiden

Stöd och hjälp vid tillfällig vistelse, t ex semester, i annan kommun

Riksdagen har beslutat att den kommun där du är bosatt, ansvarar för beslut och kostnad för t ex hemtjänst när du vistas i annan kommun.

Om du t ex har hemtjänstinsatser och planerar att åka till sommarstugan i annan kommun, så tar du kontakt med biståndsenheten i din hemkommun. Biståndsenheten hjälper dig med kontakten med den kommun du ska vistas i. Biståndsenheten ger vistelsekommunen i uppdrag att utföra de insatser som du har beslutade i hemkommunen.

Eftersom det krävs planering för att få insatser att fungera i en annan kommun, bör du kontakta biståndsenheten i god tid före din resa.

Du kan läsa mer om de nya reglerna i Socialstyrelsens Meddelandeblad som du finner till höger på sidan under rubriken relaterad information.  

Sidan uppdaterad den 19 december 2019

Lämna synpunkt på sidan