Du är här: Start / Stöd & omsorg / Asyl och integration / Barn & utbildning

Barn & utbildning

Alla barn i Sverige måste gå i skolan. Det kallas skolplikt och den gäller från 7 års ålder. 

Förskola och Förskoleklass

Eftersom många vuxna arbetar börjar nästan alla barn i förskola redan vid ca 1 års ålder. Det är kommunen som ordnar så att barnen får gå i förskola. När barnet fyller 9 år får man istället börja i förskoleklass

Grundskola

Grundskolan är totalt nio år. Grundskolan delas in i olika årskurser. Ofta kallas indelningen för lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet. Lågstadiet omfattar årskurs ett till tre. Mellanstadiet omfattar årskurs fyra till sex och högstadiet omfattar årskurs sju till nio. Varje årskurs börjar på hösten och avslutas på våren. Skolåret är uppdelat i två terminer, hösttermin och vårtermin. Under terminerna finns det lovdagar då eleverna är lediga. Det finns både privata och kommunala skolor men alla skolor måste följa samma riktlinjer och lagar. Ansvar för skolan och utbildning i Sverige har Skolverket som är statligt. Besök Skolverkets hemsida för mer information. 

Gymnasieskola

Efter grundskolan brukar de flesta läsa vidare på gymnasiet som har olika inriktningar. Det kan vara teoretiska eller praktiska utbildningar. Alla gymnasieutbildningar är tre år långa. 

Vuxenutbildning

Även om du är vuxen kan du gå i skolan. Om du är vuxen och går i skolan i Säffle gör du det vid det som heter Lärcenter.

 

Läs mer på kommunens hemsidor om utbildning, skolor och barnomsorg:

Barn och utbildning Säffle kommun 

          Förskola (barnomsorg) 

          Förskoleklass 

          Grundskola 

          Gymnasieskola

          Vuxenutbildning 

              SFI

CSN

Sidan uppdaterad den 4 januari 2018

Lämna synpunkt på sidan