Du är här: Start / Stöd & omsorg / Asyl och integration / Asylsökande

Asylsökande

Asylsökande

Asylsökande- En person som lämnat sitt land för att söka skydd men ännu inte fått beslut om han eller hon kommer att få uppehållstillstånd. Att söka asyl hör till en av de mänskliga rättigheterna enligt FN´s stadgar. Artikel 14 ger alla människor som flyr på grund av förföljese rätt att söka skydd och asyl i ett annat land. Inom EU har medlemsländerna kommit överens om hur denna rätt till asyl ska prövas. Hur det går till finns att läsa i EU´s direktiv.

Asylregler

Den som vill få skydd i Sverige ska lämna in sin ansökan om asyl hos gränspolisen när han eller hon reser in i Sverige, eller på en av Migrationsverkets ansökningsenheter.

Migrationsverket ansvarar för att en person som ansöker om asyl i Sverige har någonstans att bo under väntetiden om han eller hon inte ordnat det själv. Det finns flera olika sorters boenden för asylsökande.

Saknar den asylsökande egna medel eller inkomst kan Migrationsverket bevilja dagersättning. Dagersättningen sätts in på ett bankkort från ICA-banken. Den asylsökande kan betala med kortet och ta ut pengar från bankomater.

Asylsökande barn har rätt att gå i förskola och skola på samma villkor som andra barn. Vuxna asylsökande har under vissa förutsättningar rätt att arbeta.

Alla som söker asyl i Sverige får ett LMA-kort. Kortet är ett bevis på att personen är asylsökande, har rätt att vara i landet under väntetiden och omfattas av lagen om mottagande av asylsökande, 1994:137 

LMA-kort är ett bevis på att en person är asylsökande.

Efter beslut

Om personen får uppehållstillstånd ska han eller hon flytta från Migrationsverkets boende och bosätta sig i en kommun. Här finns mer information om vad som gäller för personer med uppehållstillstånd. Hur det går till att flytta från Migrationsverkets asylboende och få en kommunplacering.

Om ansökan avslås kan personen överklaga till Migrationsdomstolen. I sällsynta fall kan även Migrationsöverdomstolen fatta beslut. Finns det ett beslut om avvisning eller utvisning som inte längre går att överklaga, ska Migrationsverket verkställa det beslutet så att personen återvänder till sitt hemland

Det är Dublinförordningen som avgör var inom EU ansökan ska prövas.
Länk Dublinförordningen

Bildspel som visar asylprocessen.
Länk till Migrationsverket 

Sidan uppdaterad den 14 februari 2017

Lämna synpunkt på sidan