Du är här: Säffle fibernät / Öppet fibernät / Ekonomi

Ekonomi

Säffle fibernät når idag mer än 6000 kunder.

  • Landsbygdens fibernät är över 100 mil långt och ansluter mer än 2 600 kunder.
  • SäKom har byggt stamnät i Säffle tätort som står klart för att ansluta hushåll, företag, handel och industri i tätorten.
  • Det kommunala bostadsbolaget, Säfflebostäder AB, har med 1 226 lägenheter anslutits till Säffle fibernät.

På landsbygden har 5 ekonomiska fiberföreningar och SäKom tillsammans anslutit ca 95 % av hushållen/företagen. Fibernätet har kostat 60 miljoner kronor och en stor ideell insats att bygga. Finansieringen har dels skett genom offentlig finansiering om 32,6 miljoner, EU-bidrag om 15,8 och Säffle kommuns genom SäKom om 15,8, och dels genom anslutningsinsatser från medlemmarna om 30 Mkr.

SäKom har också investerat 10 miljoner kronor på ett stamnät i tätorten Säffle för att kunna erbjuda alla i tätorten en anslutning till Säffle fibernät. Dels sammanbinder stamnätet landsbygdsnätets 21 noder med huvudnoden i Säffle tätort där omvärldens tjänster ansluts till Säffle fibernät. Dels sammanbinder stamnätet 6 noder i tätorten, där tätortens invånare ansluts till Säffle fibernät.

Säfflebostäder AB, kommunalt bostadsbolag, har anslutit sina fastigheter till Säffle fibernät. I fastigheterna har det byggts fiberbaserat fastighetsnät och ett kopparbaserat fastighetsnät till totalt 1 226 lägenheter. Tidigare KabelTV har ersatts med TV över fibernätet genom en kollektivanslutning.

Sidan uppdaterad den 20 mars 2018

Lämna synpunkt på sidan