Du är här: Säffle fibernät / Öppet fibernät

Öppet fibernät

Öppet nät med brett utbud av tjänster

Säffle kommun med sitt kommunala bolag SäKom bygger ett framtidssäkert bredband - fibernät

Säffle fibernät är öppet fibernät. Med det råder fri konkurrens och alla tjänsteleverantörer konkurrerar på lika villkor. Konkurrensen höjer dessutom kvaliteten och pressar priserna och Du som kund har fri valmöjlighet bland samtliga tjänsteleverantörer.

Säffle fibernät växer!

SäKom har tillsammans med landsbygdens fiberföreningar byggt ett över 100 mil långt fibernät som ansluter ca 95 % av hushåll/företag på Säffle landsbygd.

Nu arbetar vi vidare med utbyggnaden i Säffle kommun. Detta genom utbyggnad i Säffle tätort där vi erbjuder alla fastighetsägare anslutning till Säffle fibernät.

Säffle kommuns bredbandsstrategi och SäKom:s affärsplan har som mål att utbyggnaden av fibernätet ska ge alla möjligheten att ansluta sig till ett framtidssäkert bredbandsalternativ.

 

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: 86U4

Sidan uppdaterad den 20 mars 2018

Lämna synpunkt på sidan