Du är här: Start / Säfflebostäder AB / Upphandlingar

Upphandlingar

Det bästa sättet att bli leverantör till Säfflebostäder är att lämna anbud i en upphandling. Upphandlingar som Säffle kommun genomför regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Lagen om offentlig upphandling talar om hur det ska gå till när något ska köpas. Säfflebostäder får eller kan alltså inte välja om  lagen om offentlig upphandling skall användas eller ej, den måste alltid följas. På så sätt har alla leverantörer chansen att kunna vara med och konkurrera om affärerna. Ingen leverantör får behandlas sämre eller bättre än någon annan. 

Enligt lagen om offentlig upphandling ska Säfflebostäder annonsera i en nationell databas eller på annat motsvarande sätt om att en vara, tjänst eller byggentreprenad ska köpas. Det räcker med andra ord inte att annonsera i en lokal tidning eller på kommunens hemsida. En upphandling kan antingen leda till ett enskilt köp eller till ett ramavtal.

Hur går upphandlingar till?

Är du intresserad av att göra affärer med den offentliga sektorn? Vill du veta hur upphandlingsprocessen går till? Se Kammarkollegiet sida om nationellt upphandlingsstöd

Sidan uppdaterad den 25 april 2019

Lämna synpunkt på sidan