Du är här: Start / Säfflebostäder AB / Boinfo / Uthyrningspolicy

Uthyrningspolicy

Alla som vill bo hos Säfflebostäder AB skall registrera sig och söka lägenhet genom vårt internetbaserade marknadssystem.  I och med att du gör detta samlar du en poäng per dag. Vid erbjudande av lägenhet tas sedan hänsyn till antal köpoäng sammantaget med en individuell kundbedömning. Vid speciella skäl erbjudes lägenheter i samråd med VD.

 Intresseanmälan till bostad görs via Säfflebostäders hemsida där du först registrerar dig och sedan loggar in med en personlig kod som skickas till dig via e-post eller brev. Den som inte har tillgång till dator kan naturligtvis få hjälp av Kundcenter att söka bostad. Intresseanmälan registreras automatiskt i systemet efter ansökningsdatum.

 Den sökande registrerar själv önskemål om typ av lägenhet och önskat område, en s.k. ”profil”. Det åligger den sökande att själv vara aktiv och uppdatera sin ansökan minst var sjätte månad för att inte bli avaktiverad. Säfflebostäder skickar en påminnelse två veckor innan avaktivering från kön sker. Lediga lägenheter publiceras på Säfflebostäders hemsida och erbjudanden skickas automatiskt till den sökande som har en registrerad matchande profil. En spärr sätts in om den sökande inte svarat på tre erbjudanden.

 För dig som söker bostad gäller följande:

 • Du ska ha fyllt 18 år.
 • Du får inte ha oreglerade hyresskulder eller andra betalningsanmärkningar. Kreditupplysning tas för att kontrollera eventuella anmärkningar eller skulder hos kronofogden.
 • Du ska även ha en ekonomisk situation som gör att du, enligt vår bedömning, rimligen kan klara av att betala hyran för den sökta lägenheten. Som inkomst räknas: lön, pension, föräldraersättning, sjukersättning, A-kassa eller studielån i minst 6 månader framåt i tiden från och med inflyttning. Du får också räkna med barnbidrag, bostadsbidrag, underhållsbidrag samt inackorderingstillägg.
 • Du ska ha goda referenser från eventuell tidigare hyresvärd.
 • Begränsning i antal boende per lägenhet, avser antal personer i lägenheten oavsett fördelning vuxna och barn. Om begränsningarna inte följs kan hyresavtalet komma att sägas upp.
  Boende per lägenhet:
  Upp till 50 m², max tre personer
  Upp till 70 m², max fyra personer
  Upp till 90 m², max sex personer
  Upp till 110 m², max åtta personer
  Upp till 120 m², max tio personer

Erbjudande av ledig lägenhet sker samtidigt till max fem personer. Bland de som sedan tackat ja till erbjudandet tilldelas lägenheten till en av de sökande med hänsyn taget till registrerad köpoäng samt individuell kundbedömning. Före inflyttning skall hyresgästen se till att giltig hemförsäkring har tecknats.

Medicinsk förtur

Sökande med medicinsk förtur skall erbjudas lägenhet utrustad på sådant sätt som läkarintyg utvisar och som hyresvärd anser vara lämplig. Något speciellt område kan inte vara ett helt självklart krav från den sökande.

Arbetsmarknadsförtur

Sökande med förtur för arbete i kommunen skall erbjudas lägenhet där det för tillfället finns. Något speciellt område kan inte vara ett helt självklart krav från den sökande.

Studerandeförtur

Studentförtur innebär att du får förtur om du blivit antagen till studier vid Herrgårdsgymnasiet i Säffle.

Kontrakt/uppsägning

Bostäder och garage tecknas i huvudsak med tillsvidarekontrakt. Uppsägningstid är tre månader räknat från nästkommande månadsskifte. En månads uppsägningstid kan tillämpas vid dödsfall och när befintliga kunder flyttar till kommunens service- och äldreboenden.

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrningar kan medges, dels under provanställningstid (max sex månader) om hyresgäst fått arbete på annan ort, dels under studietiden vid studier på annan ort samt vid provsamboskap. Den som hyr i andra hand har inte automatiskt rätt till lägenheten om den ursprunglige hyresgästen säger upp sitt kontrakt.

Nya kunder

Nya kunder får inte tillgång till sina nycklar innan Säfflebostäder sett att första hyran är betald. Har man fått överta en lägenhetsnyckel av den utflyttade kunden, t.ex. vid flytt under en helg så får den nya kunden ut resterande nycklar först när betalning har skett.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: EUND

Sidan uppdaterad den 7 maj 2019

Lämna synpunkt på sidan