Du är här: Start / Säfflebostäder AB / Boinfo / Boinformation

Boinformation

Under denna rubrik samlar vi information som kan vara intressant för dig som är, eller är intresserad av att bli, hyresgäst hos Säfflebostäder. Klicka på en rubrik för mer information.

» Avflyttning
» Bredband
» Cyklar
» Felanmälan
» Förråd
» Hemförsäkring
» Nycklar
» Sopor
» Städning
» Störningar
» Trapphus och källargångar
» Tvättstuga
» Uppsägningstid
» Uthyrning
» Våtutrymmen
» Vädring

Avflyttning
När du flyttar från din bostad skall denna städas ordentligt. Om du inte har någon kontrollista för slutstädning kan du skriva ut det här. Samtliga nycklar skall lämnas direkt till vår bostadsförmedling. Om du inte har städat eller lämnat alla nycklar blir vi tvungna att debitera för detta.

Bredband
Det pågår installation av fibernät i alla Säfflebostäders fastigheter, läs mer under Tjänster & service. För ytterligare information se  www.sakom.se.
Utöver grundhyran tillkommer en kostnad för fibernätet på 118 kronor  för samtliga lägenheter.

Cyklar
Parkering av cyklar skall ske i cykelställ eller anvisade cykelrum. Det är inte tillåtet att ställa cyklar i trapphusen då det t.ex. kan försvåra en utrymning vid eventuell brand.
För information kontakta din fastighetsskötare.

Felanmälan
Vi på Säfflebostäder AB eftersträvar en så hög servicenivå som möjligt. Därför har vi något som vi kallar för Dygnet-runt-jouren.

Om olyckan skulle vara framme och värmen försvinner klockan 21.00 på lördag kväll kan du alltid slå en signal till vår dygnet-runt-jour, som skickar ut en reparatör till dig, telefon 054-83 06 70.

På dagarna ringer du till Säfflebostäders reception på telefon 0533-68 17 00. Du kan även göra din felanmälan direkt till din fastighetsskötare.


Förråd
Till varje lägenhet hör minst ett förrådsutrymme.

Hemförsäkring
Det är mycket viktigt att du tecknar hemförsäkring. Vid eventuell brand eller vattenskada täcker Säfflebostäders fastighetsförsäkring enbart skador på byggnaden, inte Ditt privata bohag. Det är därför viktigt att du ordnar ett bra skydd för din egendom.

Nycklar
All nyckelhantering är förlagd till vår bostadsförmedling. Till varje lägenhet erhålls tre st. nycklar och i vissa områden en st. nyckel till tvättstugan samt en bokningscylinder med två st. nycklar. Några områden har även en st. nyckel till förråd.

Har du låst dig ute? Då vänder du dig till din fastighetsskötare eller till kontoret för att få hjälp. Inträffar det efter kontorstid, kvällar eller helger, kontaktar du vår fastighetsjour på telefon 054-83 06 70. En upplåsning under jourtid kostar 500 kronor.

Om du vid avflyttning inte har alla nycklar tillhanda är vi tyvärr tvungen att byta lås och debitera för detta. Byte av låscylinder kostar 1800kr.

Sopor
Till varje område finns stationer för sortering av sopor, såsom glas tidningar, kartong, plast, batterier m.m. Övriga hushållssopor slängs i angivna sopkärl/container.

Städning
När du flyttar är det viktigt att du städar lägenheten ordentligt. Är inte lägenheten städad, måste vi debitera dig för städkostnaderna. Se till att all utrustning som tillhör lägenheten finns på plats. Hit hör t.ex. dörrar, badrumsskåp, hatthylla, gardinstångsfästen o.s.v.
Förråd som tillhör lägenheten skall också tömmas och städas, likaså garage om du haft ett sådant.

Nedan finns en checklista Du själv kan skriva ut inför slutstädningen.
Kontrollista inför slutstädning.pdf

Störningar
Vi på Säfflebostäder AB har en service vi kallar för Störningsjouren. Detta innebär att om du t.ex. har en granne som för mycket oväsen så kan du ringa Störningsjouren som sedan kallar ut Securitas till rätt adress.

Störningsjouren finns alltid tillgänglig efter kontorstid på telefon 054-83 06 70.

Trapphus och källargångar
Dessa räknas som utrymningsvägar och får ej blockeras av cyklar, barnvagnar m.m.
Tänk också på att det försvårar för våra lokalvårdare att hålla dessa utrymmen i gott skick.

Många människor är allergiska mot rök. All rökning i trapphus, hissar, tvättstugor och andra allmänna utrymmen är inte tillåtet.

Var uppmärksam på att det inte lyser i allmänna utrymmen när ingen vistas där.

Tvättstuga
För närvarande har vi tre system för bokning av tvättider. Dels genom att man antecknar sig på en lista, dels genom bokningscylinder och dels genom taggar. För allas trevnad, lämna tvättstugan och maskinerna väl rengjorda efter avslutat tvättpass.

Uppsägningstid
Om du tänker flytta skall lägenheten sägas upp skriftligt tre hela månader i förväg räknat från ett månadsskifte.

Uthyrning
Vår bostadsförmedling finns på Hamngatan 4 B.
Här kan Du besöka oss för information om hyreslediga lägenheter, eller anmäla intresse. Har du inte möjlighet att besöka oss kan du ringa eller skicka e-post till uthyrare Sandra Andersson, tel: 0533-68 17 07 mail: sandra.andersson2@saffle.se


Våtytrymmen
I badrummet finns vissa skrymslen som lätt kan glömmas vid vardagsstädningen. Glömmer man dem tillräckligt länge finns risk för mögeltillväxt. För städning av ytskikt, badkar och porslin använd rengöringsmedel som är ämnat för detta.
Rengör golvbrunnen emellanåt. Då fungerar avloppet bättre och badrummet doftar fräschare. Se till att ventilationsdonet ej är övertäckt eller blockerat. Lämna gärna badrumsdörren på glänt och vädra ut fukten efter dusch och bad.

Det är absolut förbjudet att borra hål i badrumsväggar för att montera hyllor, krokar o.s.v. utan att först fråga fastighetsskötaren.

Vädring
Vädra gärna, även vintertid. Att under ett par minuter med korsdrag vädra ut sin lägenhet´innebär att luften byts ut utan att väggar, möbler och annat kyls ned.

Sidan uppdaterad den 1 oktober 2018

Lämna synpunkt på sidan