Du är här: Start / Säfflebostäder AB / Nyheter SÄBO / Reaktion på artikel i Säffletidningen 15 mars

Reaktion på artikel i Säffletidningen 15 mars

ST har besökt en lägenhet på Vintergatan i Säffle, som bebos av fyra nyanlända personer. Den aktuella lägenheten ingår i ett hyresavtal med Migrationsverket som förhyr samtliga lägenheter på aktuell adress. Migrationsverket upplåter i sin tur dessa lägenheter till nyanlända personer, dvs Säfflebostäder AB har hyresavtal med Migrationsverket och inte med de som bor där.

Hela denna fastighet statusbesiktigades under 2014 och 2015. Stora åtgärder utfördes för att ställa lägenheterna i acceptabel standard och projektet var färdigställt under 2016, i detta åtgärdspaket ingick naturligtvis den aktuella lägenheten.

Migrationsverket kontrollerar lägenheterna vid ny inflyttning, och ska anmäla eventuella fel och brister till SäBo. De boende är hyresgäster hos Migrationsverket, och ska anmäla fel och brister till Migrationsverket. I detta fall har vi inte fått någon anmälan på, i artikeln angivna fel. Intervjuade personerna påtalar att bristerna fanns vid inflyttning, i så fall skulle dessa noterats av Migrationsverket och anmälts till SäBo, så har ej skett.


I artikeln anges i övrigt ett antal felaktigheter;
På bild visas två personer som enligt ST bor i lägenheten, den ena av dessa personer bor inte i aktuell lägenhet, ej heller i någon annan lägenhet inom SäBos bestånd.

I rubriken anges att man bor med mögel, rost och vägglöss;

Anticimex har sanerat mot vägglöss, som tyvärr är ett växande problem i Sverige idag.

Behandling har utförts vid flera tillfällen, detta med anledning av att Migrationsverket efter första insatsen bytte ut sängarna, och installerade sängar från annan anläggning som medförde nya vägglöss.


Någon mögel kunde vid inspektion 15 mars inte konstateras, viss missfärgning och andra avvikelser förekommer, dessa beror på bristande städning.

Ett badkar har felaktigt monterats in av någon, inte av SäBo, vilket medfört att emaljen skadats, där har viss rostbildning skett, men då badkaret inte tillhör SäBo, har vi heller inte något underhållsansvar för detta.

Det påstås att någon från SäBo målat över mögel i badrumstaket, detta har ej utförts av vår personal. Att svartmögel bildas i ett fuktigt utrymme är inget ovanligt men förvärras av bristande städning.

Vid inspektionen den 15 mars uppmättes temperaturen i lägenheten, inte i något utrymme understeg den 22 grader, och detta utan att extravärme var påkopplad.

Det påstås också i artikeln att det endast finns två tvättmaskiner för 60 lägenheter, detta är också helt felaktigt, det finns tillgång till två tvättstugor med två tvättmaskiner och en torktumlare i varje.


Bolaget ska träffa Migrationsverket den 26/3. Vid denna träff ska vi diskutera tidigare överenskommelse om rutiner och hur vi ska säkerställa att dessa följs, exempelvis med frekventa besiktningar och felanmälan till SäBo. Migrationsverket, har som hyresgäst, en vårdplikt för varje lägenhet. Hyresgästens vårdplikt framgår i 12:24 JB. I 5.2 kan man läsa om en hyresgästs vårdnadsplikt och påföljder vid försummelse av vårdplikten.


”Hyresgästen är skyldig att väl vårda lägenheten. Allmänt uttryckt kan man säga att
hyresgästen ska iaktta den aktsamhet som utmärker en ordentlig person. Hyresgästen är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom dennes vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon i dennes hushåll eller som gästar denne eller som inrymts i lägenheten eller som utför arbete för dennes räkning. Däremot är hyresgästen inte skyldig att ersätta skador på grund av brand förutsatt att hyresgästen har inte har brustit i sin tillsyn och omsorg.”
den 19 mars 2018 08:54 Nyhetsarkiv

Sidan uppdaterad den 19 mars 2018

Lämna synpunkt på sidan