Brandsäkerhet

I filmen ovan visas hur man bäst beter sig vid en brand i ett lägenhetshus.
Nedan finns ytterligare bra information om hur du skyddar dig mot brand hemma.  


Rädda-Varna-Larma-Släck


Begreppen ”Rädda – Varna – Larma – Släck” visas ovan i filmen på svenska, engelska, arabiska, dari, somaliska och tigrinja.

Hur du använder en brandsläckare


Köp gärna en brandsläckare och en brandfilt att förvara i din lägenhet. Glöm inte heller att teckna en hemförsäkring.

Sidan uppdaterad den 15 april 2019

Lämna synpunkt på sidan