Du är här: Start / Säfflebostäder AB / Frågor och svar

Frågor och svar

Söka bostad

 • Hur gör jag för att söka bostad?
  Du fyller i en ansökan på vår hemsida eller besöker vårt Kundcenter och gör en ansökan där.

 • Vem kan söka?
  Alla över 18 år kan söka lägenhet hos Säfflebostäder AB. Enligt hyreslagens bestämmelser kan man först teckna avtal när man blir myndig, alltså 18 år.

 • Jag vill flytta inom eller till Säfflebostäder i framtiden, ska jag registrera mig nu?
  Ja, eftersom din kötid räknas från när du aktiverat din önskemål samt ansökningsdatum så kan kötiden vara avgörande om du får en lägenhet eller inte.

 • Vad är skillnaden på att jag registrerar mig som sökande och att jag anmäler intresse för en lägenhet?
  När du har gjort en ansökan om bostad hamnar denna i vårt sökanderegister och din kötid börjar räknas. När du sedan anmäler ditt intresse för en specifik lägenhet ställs du i kön till denna lägenhet. Din kötid avgör din plats i förhållande till andra sökande.

 • Kan jag ändra uppgifterna i min ansökan?
  Ja, du kan alltid ändra dina uppgifter genom att logga in på "Mina sidor".

 • Varför och hur ofta måste jag förnya min ansökan?
  Du ansvarar själv för att din ansökan förnyas minst var sjätte månad. Detta sker automatiskt när du loggar in på hemsidan under rubriken Logga in / glömt pinkod med ditt personnummer och lösenord.
  Förnyas inte ansökan var sjätte månad raderas både din ansökan och din kötid. Gör du senare en ny ansökan räknas din kötid från noll.
  När du fått en lägenhet hos Säfflebostäder AB nollställs din kötid och du får göra en ny ansökan om du senare vill ha en annan lägenhet. Spärren gäller ett år.

 • Jag har akut behov av lägenhet. Finns det något annat sätt jag kan söka på?
  Nej.

Anmäla intresse för lägenhet

 • Visas alla lägenheter på hemsidan? 
  De flesta tillgängliga lägenheterna publiceras på hemsidan. Undantag kan t.ex. vara en lägenhet som är outhyrd men är under reparation och visas därför inte omgående på hemsidan. Vissa skickas även ut direkt som förslag till de med lämplig profil för att snabba på uthyrningsprocessen.

 • När och hur länge publiceras lägenheterna på hemsidan?
  De publiceras löpande när de registrerats som lediga och är öppna för intresseanmälan under åtta dagar.

 • Ibland står det olika datum gällande Tillträde och Möjlig inflyttning. Vad innebär det?
  Tillträdesdatum anger när hyresavtalet upphör för avflyttande hyresgäst och datum för möjlig inflyttning anger den tidpunkt då den avflyttande hyresgästen önskar lämna lägenheten.

 • Vad gör jag när jag har hittat en lägenhet som jag är intresserad av?
  När en lägenhet är publicerad kan du göra en intresseanmälan. Intresseanmälan förutsätter att du har registrerat dig som sökande.

 • Hur många intresseanmälningar på lägenheter kan jag ha samtidigt?
  Du kan max 5 lägenheter anmälda för intresse samtidigt, men var noga med att det är lägenheter som du är intresserad av. Tackar du nej tre gånger till lägenheter som erbjudits dig för visning blir du spärrad under ett år.

 • Kan jag ta bort min intresseanmälan för en specifik lägenhet?
  Ja, under de sju dagar lägenheten är publicerad. Därefter börjar vi arbeta med uthyrningen och under den processen, normalt cirka sju dagar, kan du inte ta bort bokningen.

 • Varför har vissa lägenheter kortare uppsägningstid? 
  Det kan bero på att lägenheten blivit ledig på grund av dödsfall, avhysning, flytt till äldreboende eller att den varit uthyrd på korttidskontrakt.

Visning av lägenhet och spärregler

 • Hur många är det som står före mig i kön till en specifik lägenhet?
  De sökande som bokat den specifika lägenheten, men har längre kötid än du, står normalt före dig i kön.

 • Hur väljer Säfflebostäder ut den som får erbjudande om att komma på visning?
  Huvudregeln är att den som har längst kötid får erbjudande. Från huvudregeln finns undantag som innebär att vi direktförhandlar vissa lägenheter till sökande som har förtur på grund av medicinska skäl eller arbetsinflyttning till Säffle kommun samt ungdomar som har kommit in på Herrgårdsgymnasiet i Säffle s.k. studieförtur.

 • Finns det någon intern kö på Säfflebostäder?
  Nej, vi har samma kö för alla sökande oavsett nuvarande bostad.

 • Hur många bjuds in till lägenhetsvisning?
  Vanligtvis är att upp till fem sökande får gå på visning men det kan variera.

 • Varför får jag ingen inbjudan till visning?
  När tiden för att göra intresse på lägenheten har gått ut är du inte bland de fem som har längst kötid.

 • Varför blir man spärrad?
  - Vid ofullständig ansökan.
  - Om du inte har aktiverat din köprofil de senaste sex månaderna.
  - Om du har allvarliga betalningsanmärkningar eller oreglerad skuld till Säfflebostäder.
  - Om du kommer till visning och sedan inte lämnar besked om du vill ha lägenheten eller inte. Spärren går in automatiskt efter tre stycken ”ej svar”.
 • Om du blivit tilldelad en lägenhet är du spärrad att söka ny lägenhet under ett år.

 Erbjudande om ledig lägenhet

 • Hur väljer Säfflebostäder ut den som får lägenheten?
  Huvudregeln är att den som har längst kötid och uppfyller grundkraven i vår hyrespolicy får den lediga lägenheten. Från huvudregeln finns undantag som innebär att vi direktförmedlar vissa lägenheter till sökande som har förtur.

 • Gör ni någon lämplighetsprövning av mig som person för en specifik lägenhet?
  Ja, vi kontrollerar din betalningsförmåga, eventuella skulder, referenser och att dina personuppgifter stämmer. Lägenheten tilldelas sedan till den sökande som har flest köpoäng och hänsyn tagen till individuell kundbedömning. Se vidare i Säfflebostäders uthyrningspolicy.

 

 • Innan du tackar ja till en erbjuden lägenhet måste du varit där och tittat på den. I år policy står det "Personligt besök i lägenheten krävs innan avtal kan tecknas".

 • Hur tackar jag ja eller nej till ett lägenhetserbjudande?
  Via dator, telefon eller genom att personligen besöka Säfflebostäder på Hamngatan 4 B.

 • Hur många gånger får jag tacka nej till ett erbjudande om lägenhet?
  Om du efter visning tackar nej tre gånger blir du spärrad.

 • Kan vi stå två på avtalet?
  Ja, om ni har sökt och fått lägenheten gemensamt.

 • Varför måste jag ha hemförsäkring för att hyra en lägenhet?
  Det är ett grundkrav och det ger också ett viktigt skydd för dig som individ. Om du t.ex. blir drabbad av vattenskada i lägenheten och får skada på din privata egendom så regleras skadan av ditt försäkringsbolag med avdrag för självrisk som betalas av dig. I vissa fall ersätter Säfflebostäder din självrisk i efterskott. Om skadan har uppkommit på grund av din vårdslöshet eller försummelse kan du bli skadeståndsskyldig.

Sökande med förtur

 • Vilka kan söka lägenhet med förtur?
  Det finns tre grupper av sökande som kan få förtur; medicinsk förtur, student- och arbetsmarknadsförtur. Medicinsk förtur kräver läkarintyg och arbetsmarknadsförtur kräver att du ska flytta till Säffle kommun tack vare jobb. Studentförtur innebär att du får förtur om du blivit antagen till studier vid Herrgårdsgymnasiet i Säffle.

 • Jag har separerat och behöver en ny lägenhet – får jag förtur?
  Nej.

 • Min maka/make har avlidit – tillhör jag en grupp som kan få förtur?
  Nej, inte generellt. Men hänsyn kan tas om lägenhetsstorleken alternativt hyran blir orimlig för din möjlighet att bo kvar. Vi gör en individuell bedömning utifrån de faktiska förhållandena i varje enskilt fall.

 • Jag har svårt att gå i trappor, är jag prioriterad för en tillgänglighetsanpassad lägenhet?
  Med hänsyn taget till läkarintyg gör vi en individuell bedömning utifrån de faktiska förhållandena i varje enskilt fall.

 • Jag har bott många år i min lägenhet, är jag då prioriterad för en annan lägenhet inom fastigheten eller området?
  Nej. Den som har längst kötid och uppfyller grundkraven får lägenheten oavsett var man bor idag.

Ekonomiska krav på dig

 • Vad menar Säfflebostäder med formuleringen ”ha en ekonomisk situation som gör att du, enligt vår bedömning rimligen kan klara av att betala hyran för den sökta lägenheten?”

 • Din eller hushållets totala inkomst är lön, pension, a-kassa, sjukersättning, föräldrapenning eller studielån och till den summeras också barnbidrag, bostadsbidrag med mera. För att din ekonomiska situation ska vara rimlig måste du som söker ha ett skäligt belopp att leva på sedan hyran är betald. Det är konsumentverkets beräkningar av ”skäliga kostnader per månad” som utgör norm för vår bedömning.

 • Om jag inte har en ”rimlig ekonomisk situation” , kan jag ändå kvalificera mig för en lägenhet?
  Uppfyller du inte kraven på en rimlig ekonomisk situation kan detta kompenseras av att du har en godtagbar borgensman.

 • Jag har betalningsanmärkningar. Får jag ändå hyra hos er?
  Nej, inte om du har allvarliga betalningsanmärkningar. Alla skulder som har med ett hyresförhållande att göra betraktas som allvarliga, till exempel hyresskulder och besiktningskostnader. Mindre allvarliga anmärkningar bedöms individuellt.

 • Jag har en skuld till Säfflebostäder. Kan jag ändå hyra en lägenhet?
  Nej. Skulden till Säfflebostäder måste regleras innan du kan få lägenhet.

 • Om du har etableringsersättning, A-kassa eller liknande stöd skall du kunna uppvisa att du har minst 6 månader kvar av din ersättning vid den tidpunkt när du ska flytta in i lägenheten.

Förnya ansökan

 •  Varför och hur ofta måste jag förnya min ansökan?
  Du ansvarar själv för att din ansökan förnyas minst var sjätte månad. Detta sker automatiskt när du loggar in på hemsidan med ditt personnummer och lösenord.
  Förnyas inte ansökan var sjätte månad raderas både ansökan och din kötid. Gör du sedan en ny ansökan räknas din kötid från noll. När du fått en lägenhet hos Säfflebostäder nollställs din kötid och du får göra en ny ansökan om du senare vill ha en annan lägenhet.

Inflyttning och nycklar

 • När har jag tillträde till min nya lägenhet?
  Du har tillträde till lägenheten första vardagen i månaden kl. 13.00.

 • Hur får jag nycklarna till min nya lägenhet?
  Du hämtar och kvitterar ut nycklar hos oss på Kundcenter på Hamngatan 4B.

 • Hur får jag viktig information om mitt boende?
  Redan när du skriver hyresavtalet delar vi ut informationsmaterial och vad som gäller för att bo hos Säfflebostäder. Har du praktiska frågor i samband med din flytt och etablering så vänd dig till Kundcenter eller din fastighetsskötare.

 • Praktiska frågor vid inflytt:
  Fastighetsskötaren kan anlitas för hjälp vid nyinflytt max en timme. OBS gäller endast i mån av tid.

Lägenhetsbyte/flytt inom Säfflebostäder

 • Om jag flyttar inom Säfflebostäder – vilken uppsägningstid gäller för min nuvarande lägenhet? 
 • Uppsägningstiden är reglerad i hyreslagen, i normalfallen tre månader.
 • Kan Säfflebostäder neka ett byte?
  Ja, om det inte finns beaktansvärda skäl för bytet eller om den som ska bli vår hyresgäst inte uppfyller våra grundkrav enligt hyrespolicyn.

Hyra ut i andra hand

 • Får jag hyra ut i andra hand?
  Ja, om du under en period ska arbeta eller studera på annan ort eller om du ska pröva att sammanbo med någon. Man kan hyra ut i andra hand i max 6 månader och möjlighet till ytterligare 6 månader efter förnyad prövning.

 • Måste jag ha tillstånd av Säfflebostäder?
  Ja, du söker tillstånd hos oss och lämnar in intyg med dina skäl till att du vill hyra ut i andra hand. Det är viktigt att du upprättar andrahandskontrakt med den person som ska hyra lägenheten. Andrahandshyresgästen kan aldrig ta över ett förstahandskontrakt.

Sidan uppdaterad den 24 september 2018

Lämna synpunkt på sidan