Trygghet

Mått Resultat 2011 Medelvärde 2011  Bästa/sämsta
resultat i undersökningen
Resultat 2010

Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? (Nöjd Medborgarindex, poäng av 100 möjliga)

54 60  80/37 -

Hur många olika vårdare besöker en äldre person, med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar (antal vårdare)

12 13  5/22 11

Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? (antal barn/personal)

A = 5,3

B = 3,4

A=planerad, B=faktisk

5,5  4,4/6,4 -

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: ASSY

Sidan uppdaterad den 5 mars 2018

Lämna synpunkt på sidan