Du är här: Start / Politik & fakta / Kvalitet och undersökningar / Tillgänglighet

Tillgänglighet

Mått Resultat 2011 Medelvärde 2011  Bästa/sämsta
resultat i undersökningen
Resultat 2010

Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? (%)

 83 74   100/27 82 

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med en handläggare? (%)

 56 49   94/17 63 

Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? (%)

 78 81   100/59 70 

Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket i kommunen öppet utöver tiden 08-17 på vardagar? (tim/v)

 9 12   27/2

Hur många timmar/vecka har kommunen öppet i simhallen utöver tiden 08-17 på vardagar? (tim/v)

 20 27   51/3 20 

Hur stor andel av dem som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? (%)

 61 75   100/17 55 

Hur lång är väntetiden för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? (dagar)

 15 21   0/155 14 

Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats? (dagar)

 45 53   5/192 55 

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: 2MAX

Sidan uppdaterad den 5 mars 2018

Lämna synpunkt på sidan