Du är här: Start / Politik & fakta / Kvalitet och undersökningar / Samhällsutveckling

Samhällsutveckling

 

Mått Resultat 2011 Medelvärde 2011 Bästa/sämsta
resultat i undersökningen
Resultat 2010

Andel av kommunens invånare 20-64 år som förvärvsarbetar (%)

74,6 77,4  86,4/61,3 74,1

Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen? (antal nya företag)

4,8 6,4  13,2/1,8 3,6

Hur många fler/färre förvärvsarbetande har tillkommit/försvunnit i kommunen? (antal nya förv.arb.)

-0,2 9  25/-2,3 -23,7

Hur högt är sjukpenningstalet bland kommunens invånare?

5,6 6,2  3,8/10,1 -

Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? Andel återvunnet material av hushållsavfall (%)

45 39  86/8 48

Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antal bilar? (%)

10 43  92/6 13

Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? (%)

7 12  39/1 2

Upplever medborgarna att kommunen är en attraktiv kommun att leva och bo i? (Nöjd-Medborgar-Index 1-100)

56 61  79/41 -

Sidan uppdaterad den 5 mars 2018

Lämna synpunkt på sidan