Du är här: Start / Politik & fakta / Kvalitet och undersökningar / Effektivitet

Effektivitet

Mått Resultat 2011 Medelvärde 2011 Bästa/sämsta
resultat i undersökningen
Resultat 2010

Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? (kr)

108 405 114 546 89 006/135 482 117 874

Vilket resultat när elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven? (%)

68,4 72,4 91,1/49,0 -

Vilket resultat uppnår kommunens grundskolor i förhållande till övriga kommuner? Andel med minst godkänt i svenska, matematik och engelska (%)

91,0 88,1 100/73,5 90,2

Hur effektiva är kommunens grundskolor i förhållande till övriga kommuner? Kostnad per betygspoäng (kr)

344 341 244/476 325

Vilket resultat når elever studerande i gymnasiet boende i kommunen? Andel som fullföljer gymnasiet (%)

85 77 88/56 83

Vad är kostnaden för gymnasieskolan i förhållande till den andel som inte fullföljer gymnasiet? (kr)

15 882 23 477 11 433/46 551 18 000

Vilket serviceutbud finns inom särskilt boende finansierat av kommunen? Andel av maxpoäng (%)

65 75 100/23 -

Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende? (kr)

475 203 549 121 293 010/772 879 438 516

Hur nöjda är brukarna med sitt särskilda boende? (Nöjd-Kund-Index 1-100)

71 70 85/52 74

Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen? Andel av maxpoäng (%)

45 68 97/33 -

Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen? (kr)

143 987 129 812 45 467/277 030 134 921

Hur nöjda är brukarna med den hemtjänst de erhåller? (Nöjd-Kund-Index 1-100)

74 75 83/64 73

Vilket serviceutbud finns inom LSS grupp- och serviceboende? (andel av maxpoäng %)

67 82 100/33 -

Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning (%)

80 76 100/35 -

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: RUMF

Sidan uppdaterad den 5 mars 2018

Lämna synpunkt på sidan