Valnämnden

Valnämndens uppgift:

Utdrag ur valnämndens reglemente

Valnämnden ansvarar på lokal nivå för val till riksdagen, val till landstings- och kommunfullmäktige samt för val till Europaparlamentet.

Valnämnden ansvarar även för kommunala folkomröstningar samt på lokal nivå för landsomfattande folkomröstningar.

Valnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Sidan uppdaterad den 11 januari 2011

Lämna synpunkt på sidan