Socialförvaltningen

Socialnämnden ansvarar för:

Utdrag socialnämndens reglemente

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som sägs i lag om socialnämnd.

Socialnämnden ansvarar enligt gällande hälso- och sjukvårdslag för ledningen och utförande av kommunens hälso- och sjukvård samt för kommunens verksamhet enligt gällande lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 9 § 2-6 och 8-10.

Vad avser kommunens uppgifter för integration av nyanlända invandrare fullgörs dessa av socialnämnden.

Socialnämnden fullgör dessutom kommunens uppgift enligt:

  • Lag om färdtjänst och lag om riskfärdtjänst
  • Alkohollag, tobakslag och lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
  • Lag om handel med vissa receptfria läkemedel
  • Skuldsaneringslag
  • Lag om valfrihetssystem

 

Socialnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare
Socialnämndens arbetsutskott består av 5 ledamöter och 5 ersättare

Sidan uppdaterad den 8 juni 2018

Lämna synpunkt på sidan