Socialnämnden

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten som omfattar:

Utdrag ur socialnämndens reglemente

 • individ- och familjeomsorg
 • familjerådgivning
 • integration 
 • alkoholpoliklinik
 • äldre- och handikappomsorg
 • kommunal hälso- och sjukvård
 • rehabilitering
 • insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • tillståndsgivning och tillsyn för serveringstillstånd
 • verksamheter inom socialpsykiatri
 • tillsyn för folkölsförsäljning och tobak
 • konsumentverksamhet och skuldsanering

Socialnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare

Arbetsutskottet består av 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: QGNX

Sidan uppdaterad den 11 januari 2019

Lämna synpunkt på sidan