Pensionärsrådet

Inför beslut i frågor som rör äldreomsorg sammanträder regelbundet det kommunala pensionärsrådet.

Det är ett remiss- och referensorgan där information utbyts mellan kommunen och företrädare för pensionärernas riksorganisationer i kommunen.

Rådet är sammansatt av tio ledamöter och tio ersättare.

 

Protokoll

Pensionärsrådet har sammanträden fyra gånger per år. Vill du läsa protokoll från sammanträdena finns de till höger på denna sidan. 

Sidan uppdaterad den 19 februari 2019

Lämna synpunkt på sidan