Miljö- och byggförvaltningen

Miljö- och byggförvaltningen har 11 anställda och lyder under miljö- och byggnadsnämnden som består av 9 ledamöter.

Kontoret fullgör på uppdrag av miljö- och byggnadsnämnden kommunens myndighetsuppgifter inom miljöbalken och plan- och bygglagens område, livsmedelstillsyn, bostadsanpassning samt tillhandahåller energirådgivning.

Kontoret upprättar på uppdrag av kommunstyrelsen fysiska planer och har ansvar för kommunens mätningsverksamhet och kartproduktion.

Många ärenden avgörs av ansvarig tjänsteman. Större ärenden och ärenden av strategisk betydelse beslutas av miljö- och byggnadsnämnden.

Besöksadress:
Säffle kommun
Miljö- och byggförvaltningen
Järnvägsgatan 9
661 30 Säffle

Postadress:
Säffle kommun
Miljö- och byggförvaltningen
661 80 Säffle

Tel:       0533-68 17 75
Fax:      0533-68 17 78
E-post: miljo.bygg@saffle.se

Vi som jobbar på miljö- och byggförvaltningen:

Peter Pettersson
Förvaltningeschef
Verksamhetsansvarig, översiktsplan, detaljplan och bygglov
Tel: 0533-68 17 74
E-post: peter.pettersson@saffle.se

Marcus Andersson
Bygglovingenjör
Bygglov, anmälan, bostadsanpassning, ventilationskontroll
Tel: 0533-68 17 42
E-post: marcus.andersson@saffle.se

Jimmy Karlsson
Bygglovhandläggare
Bygglov, anmälan, ventilationskontroll
Tel: 0533-68 17 72
E-post: jimmy.karlsson@saffle.se

Annika Sahlén
Planhandläggare
Översiktsplan, detaljplan, kartor
Tel: 0533-68 17 73
E-post: annika.sahlen@saffle.se

Eva Holmgren
Nämndsekreterare
Administration, diariet
Tel: 0533-68 17 75
E-post: eva.holmgren@saffle.se

Vakant
Mätningsingenjör
Mätning, utsättning, kartor
Tel: 0533-68 17 77
E-post: 

Daniel Hult
Klimat- och energirådgivare
Kostnadsfri energirådgivning  (50% tjänst, delas med Årjängs kommun)
Tel: 0533-68 17 88
E-post: daniel.hult@saffle.se

Gun Kriström
Miljöchef
Ansvarig för miljöavdelningen, dricksvatten, förorenad mark, badvatten, miljöövervakning, hälsoskydd (klagomål och rökfria miljöer), vindkraft, ECOS.
Tel: 0533-68 17 84
E-post: gun.kristrom@saffle.se

Linda Lehrman
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Små avlopp, inomhusmiljö, nedskräpning, eldning, PCB, radon, renhållning och klagomål
Tel: 0533-68 17 83
E-post: linda.lehrman@saffle.se

Håkan Lindén
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Livsmedelstillsyn och kosttillskott inklusive klagomål
Tel: 0533-68 17 91
E-post: hakan.linden@saffle.se

Monica Gottmarsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljöfarlig verksamhet inkl. täkter, köldmedia, inomhusmiljö, cisterner, nedskräpning/bilskrot, små avlopp, vattenverksamhet
Tel: 0533-68 17 82
E-post: monica.gottmarsson@saffle.se

Isabell Engdahl
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljöfarlig verksamhet inkl. lantbruk, värmepumpar, omläggning skog till åker, djur inom detaljplan, nedgrävning död häst.
Tel. 0533- 68 17 70
E-post: isabell.engdahl@saffle.se

Sidan uppdaterad den 20 augusti 2019

Lämna synpunkt på sidan