Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens myndighetsuppgifter inom miljöbalkens och plan- och bygglagens område, utför livsmedelstillsyn, beslutar om och verkställer bostadsanpassningsåtgärder samt tillhandahåller energi- och klimatrådgivning.

Nämnden upprättar på uppdrag av kommunstyrelsen fysiska planer och har ansvar för kommunens mätningsverksamhet och kartproduktion.

Verksamhetens inriktning och form regleras enligt ett stort antal speciallagar och dess omfattning styrs av samhällets krav på myndighetsservice inom nämndens ansvarsområde.

Miljö- och byggnadsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: Z2Z3

Sidan uppdaterad den 11 januari 2019

Lämna synpunkt på sidan