Hjärt- och lungräddning

Denna kurs finns både som ”Grundkurs” och ”HLR för barn”. Läs om ”HLR för barn” längre ner på sidan.

Grundkurs

 

Målsättning för utbildningen:

Varje deltagare ska efter genomgången HLR-kurs säkert kunna känna igen andnings- och hjärtstopp samt kunna genomföra korrekt hjärt- och lungräddning.

Man kommer efter utbildningen kunna behärska tekniken för hjärt- och lungräddning samt kunna avgöra om en person drabbats av andnings- eller hjärtstopp eller bådadera, och i så fall kunna utföra konstgjord andning och hjärtkompressioner korrekt. Man kommer även lära sig att arbeta utifrån L-ABC-principen. 

Ni kommer också att få kunskaper om förstahjälpen och kommer därmed ha möjlighet att förbättra människors chanser att överleva vid sjukdom och olycksfall. 

I utbildningen ingår:

 • HLR
 • Blödning
 • Chock
 • Främmande föremål i luftvägarna
 • Stabilt sidoläge
 • Alarmering 

Kurstid: ca 3 timmar

Utbildningsplats: Brandstationen i Säffle

Pris och anmälan: Kontakta Linda eller Karsten på Räddningstjänsten,
tel: 0533 - 68 17 20.

Varje deltagare erhåller ett kursbevis.

.................................................................................................................................................

HLR för barn 0-1 år samt 1 år – pubertet

Målsättning för utbildningen: 

Målsättningen för HLR för barn är precis densamma som för vuxna. Det finns dock skillnader i hur man utför HLR på barn gentemot vuxna. I denna utbildning kommer ni alltså att lära er HLR på barn.

I utbildningen ingår: 

 • HLR på barn
 • Främmande föremål i luftvägarna
 • Stabilt sidoläge
 • Alarmering

Tillägsdel:

 • Allvarlig och akut sjukdom
 • Förgiftning
 • Allvarliga skador
 • Blödningar och Brännskador

Kurstid: 3 timmar

Utbildningsplats: Brandstationen i Säffle

Pris och anmälan: Kontakta Linda eller Karsten på Räddningstjänsten,
tel: 0533 - 68 17 20.

Varje deltagare erhåller ett kursbevis

 


Linda   Karsten  
             
                    

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: D65G

Sidan uppdaterad den 5 oktober 2019

Lämna synpunkt på sidan