Brandkunskap

Brandkunskapsutbildningen är både teoretisk och praktisk där du i stora drag lär dig hur en brand fungerar och hur du kan skydda dig och din omgivning. I utbildningen ingår även ett arbetsplatsbesök med fotodokumentation över risker på er arbetsplats om så önskas. Detta besök genomförs ca 1 vecka innan kurstillfället.

I utbildningen ingår:

  • Brands uppkomst
  • Brandspridning
  • Utrymning
  • Larmning
  • Brandfarliga vätskor och gaser
  • Speciella risker för Er arbetsmiljö
  • Släckning med handbrandsläckare
  • Sprängning av gasolkula
  • Brand i olja
  • Släckning av brand i kläder

Kurstid: 4 timmar (max ca 20 personer per grupp)

Utbildningsplats: Brandstationen i Säffle

Pris och anmälan: Kontakta oss  på Räddningstjänsten,
tel: 0533 - 68 17 20.

 
     
   
     

Sidan uppdaterad den 30 september 2019

Lämna synpunkt på sidan