Rengöra imkanaler i bostadshuset?

Räddningstjänsten får just nu många frågor kring rengöring av imkanaler i bostadshus och vad det är för lagstiftning som gäller.

Imkanalen (köksfläktens anslutning till skorstenen eller ventilationssystemet) i privata bostadshus, omfattas inte av lagkrav på rengöring, sotning eller brandskyddskontroll. Däremot behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum, om inte annat för att den ska fungera så bra som möjligt. Det är fastighetsägaren som ansvarar för rengöring av imkanalen och det står fastighetsägaren fritt att välja att göra detta själv eller anlita någon annan. Någon reglering för hur ofta imkanalen ska rengöras finns inte.

Imkanaler i restauranger och andra större kök omfattas däremot av lagstiftning. Det innebär att brandskyddskontroll ska genomföras och att imkanalerna ska rengöras enligt gällande föreskrifter.

Har du frågor, kontakta Mattias Larsson, tfn 0570-826 28, 076-803 79 99.

den 27 juni 2016 18:13 Visa fler nyheter från Kris och säkerhet och Politik & fakta

Sidan uppdaterad den 1 december 2017

Lämna synpunkt på sidan