Personalenheten

Kommunens personalenhet ansvarar för tre huvudområden:

PA-enheten

PA-enheten ansvarar för personaladministrativa åtgärder

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsåtgärder sköts av Arbetsmarknadsenheten.
Läs om Arbetsmarknadsenheten

Löneenheten

Löneenheten ansvarar för löner, pensioner, lönestatistik, lag- och avtalstolkning, personalförsäkringar för anställda inom kommunen och bolagskoncernen.

Varje månad betalar vi ut lön till:
- ca 1 300 tillsvidareanställda
- 260 visstidsanställda
- timavlönad personal
- arvoden till förtroendevalda
- till familjehem
- kontaktpersoner med mera
- ersättningar till uppdragstagare

Totalt betalar vi ut ca 2 200 löner/ersättningar varje månad.

Sidan uppdaterad den 27 mars 2018

Lämna synpunkt på sidan