IT-enheten

Kommunen har en IT-verksamhet som arbetar med att ge kommunens förvaltningar, bolag och skolor IT-support.

Vad står IT för inom Säffle kommun?

IT-enheten i Säffle förvaltar ett stadsnät bestående av optisk fiber och kopparnät.

Detta för att sammanbinda fastigheter innehållande kommunal verksamhet runt om i tätorten. Vi hyr också förbindelser för att sammankoppla stadsnätet med kommunal verksamhet utanför tätort. Dessa nät används för både data- och telekommunikation och för det kommunala behovet.

Kommunen har en egen företagsväxel där det idag finns 1 360 anknytningar.

Telefonisamverkan med Dalslandskommunerna och Årjäng

Säffle kommun ingår i telefonisamverkan med Dalslandskommunerna och Årjäng. Samarbetet gör att telefonisterna har möjlighet att hjälpas åt med bemanning under raster och frånvaro.

Hela telefonilösningen omfattar cirka 3 000 anknytningar.

Sidan uppdaterad den 5 mars 2018

Lämna synpunkt på sidan