Fastighetsstrateg

Fastighetsstrategen tillvaratar kommunstyrelsens ägarroll, förvaltning av kommunstyrelsens fastigheter, köp och försäljning av fastigheter, tomter och mark, exploateringsärenden samt fastighetsjuridik.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: JXDF

Sidan uppdaterad den 5 mars 2018

Lämna synpunkt på sidan