Fastighetsstrateg

Fastighetsstrategen tillvaratar kommunstyrelsens ägarroll, förvaltning av kommunstyrelsens fastigheter, köp och försäljning av fastigheter, tomter och mark, exploateringsärenden samt fastighetsjuridik.

Sidan uppdaterad den 30 juni 2010

Lämna synpunkt på sidan