Ekonomienheten

Kommunledningskontorets ekonomienhet svarar för ekonomisk planering och budgetering, redovisning, kassa- och medelshantering, reskontra, debitering och kravverksamhet.

Enheten ansvarar för ekonomisk uppföljning och ekonomistyrning, statistik, finansfrågor samt administration av kommunstyrelsens bidragsgivning och medlemsavgifter.

Ekonomihanteringen inom de kommunala bolagen, exklusive Säfflebostäder AB, den ekonomiska förvaltningen av kommunens stiftelser samt den ekonomiska redovisningen av olika EU-projekt inom kommunstyrelsen ingår i ansvarsområdet.

Sidan uppdaterad den 13 september 2019

Lämna synpunkt på sidan