Du är här: Start / Politik & fakta / Kommunens ledning och organisation / Nämnder, förvaltningar, råd / Kommunfullmäktiges valberedning

Kommunfullmäktiges valberedning

Kommunfullmäktiges valberedning består av nio ledamöter och nio ersättare och är valda av kommunfullmäktige. Deras uppgift är att till kommunfullmäktige lämna förslag på bl.a. ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser samt i de kommunala bolagen.

Det är främst i början av mandatperioden detta sker, men också under löpande mandatperiod när någon politiker avsäger sig sina uppdrag.

Sidan uppdaterad den 11 januari 2019

Lämna synpunkt på sidan