Samverkansråd

Samverkansråd är ett forum där några av handikapporganisationernas ledamöter från kommunala funktionshinderrådet och vissa tjänstemän i kommunen träffas med fokus på funktionshindersfrågor.

Samverkansråd finns på kommunens alla förvaltningar och sker minst fyra gånger per år.

Sidan uppdaterad den 5 mars 2018

Lämna synpunkt på sidan