Samverkansråd

Samverkansråd är ett forum där några av handikapporganisationernas ledamöter från kommunala funktionshinderrådet och vissa tjänstemän i kommunen träffas med fokus på funktionshindersfrågor.

Samverkansråd sker minst fyra gånger per år.

Sidan uppdaterad den 19 december 2018

Lämna synpunkt på sidan